VVS-installasjoner i kontorbygg og offentlige skole- og institusjonsbygg

Rørlegger 1 leverer VVS-installasjoner i samarbeid med byggherrer bl.a. i kontorbygg og offentlige skole- og institusjonsbygg.

Dette er oppdrag som krever rørleggerarbeid utført effektivt, kvalitativt og planmessig.

Det er ofte strenge krav til både kostnads- og tidsrammer i slike typer oppdrag. 

Her er det bruk for våre faglig dyktige rørleggere og vårt system for planlegging og oppfølging.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim