ADK - Anlegg, drift og kontroll

ADK er en forkortelse for Anlegg drift og kontroll. Med fullt ADK 1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

Med S – ADK 1 kan man kun legge stikkledninger i tiltaksklasse 1, og med følgende begrensninger på dimensjon: Trykkledning høyst 32 mm, avløpsledning høyst 110 mm.

Våre rørleggere med ADK-sertifikat kan følgende:

  • utføre praktisk rørlegging i grøfter.
  • foreta koplinger til eksisterende ledninger.
  • kjenner til sikkerhets- og miljøkrav for arbeid i grøfter og kummer.
  • foreta prosjektering og ledelse av mindre jordrenseanlegg.
  • foreta enkle nivellement og kontrollfunksjoner.
  • kjenne til kvalitetssikring av VA-ledninger og bruk av sjekklister og kontrollskjemaer.
  • foreta prosjektering og ledelse av mindre anlegg bygd etter prinsippet grunne ledninger.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim