Bygging, service og kontroll av sprinkleranlegg

Vi har sett mange triste hendelser i Trondheim som har involvert brann i gamle og erværdige bygg, og som uten et skikkelig brannsikringsanlegg har resultert i fullstendige ødeleggelser og tap av verdier, både økonomiske og historiske.

Et sprinklersystem sørger for effektiv brannslokking

Et sprinkleranlegg er et rørsystem som fordeler slokkevann i bygningen. Enkelt forklart er det nesten som å ha en egen brannmann på vakt – døgnet rundt. Over 100 års erfaring fra hele verden viser at 97 prosent av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert.

Sprinkleranlegg er fortsatt det mest brukte slokkingsanlegget og installeres langt oftere både i gamle og nye bygg.

Rørlegger 1 kan bistå der byggherrer eller andre firma i byggebransjen behøver slike installasjoner.

Vi sørger for at installasjonene utføres forskriftsmessig og at vår oppdragsgiver får de godkjennelser som loven krever.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim