Installasjon av varmepumper i forbindelse med vannbårne anlegg

Vannbåren varme er varme som overføres gjennom oppvarmet vann. En av de vanligste måtene å utnytte vannbåren varme på er ved bruk av radiator – en veggopphengt ovn som er fylt med varmt vann. Uansett hvordan man velger å utnytte den vannbårne varmen, er løsningen økonomisk og miljøvennlig. I bygninger blir rør lagt inn i bygningskonstruksjonen, og deretter varmes vannet opp av en varmekilde for så å sirkulere i rørsystemet.

Tenk langsiktig når du skal bygge nytt eller foreta en større rehabilitering. Det er ingen tvil om at vannbåren varme er fremtidens varmeløsning også i Norge. I våre naboland er allerede denne løsningen svært utbredt.

Rørlegger 1 har mange rørleggere som har fagbrev og er varmearbeider. Ta kontakt dersom du behøver en erfaren og dyktig leverandør på løsninger med vannbåren varme!

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim